กลุ่มเกษตรอินทรีย์หอมเซบาย

กลุ่มวิจัยเกษตรอินทรีย์หอมเซบาย จ.อำนาจเจริญวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.45 น.


กลุ่มวิจัยเกษตรอินทรีย์หอมเซบาย ตำบลน้ำปลีก อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ นำโดยคุณอิสรา แก้วดี ประธานกลุ่ม ได้เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานกระบวนการผลิต แปรรูปรวมถึงการปลูกพืชเชิงเกษตรอินทรีย์ ของศูนย์แพทย์แผนไทยพนา โรงพยาบาลพนา โดยมี นายธานี สุขไชย แพทยืแผนไทยปฏิบัติการ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับการเยี่ยมชมศูนย์แพทย์แผนไทยในครั้งนี้

ข่าวโดย : ธานี สุขไชย