การสัมนาทางวิชาการวัฒนธรรมอิสาน

เมื่อวันที่ 11-13 มีนาคม 2558 นายเอกฤทธิ์ ช่วงโชติ เภสัชกรชำนาญการ และ นายธานี สุขไชย แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ รพ.พนา ได้เข้าร่วมการสัมนาทางวิชาการวัฒนธรรมอิสาน ระหว่าง วันที่ 11-13 มีนาคม 2558 ณ รร.บ้านเชียง จังหวัดอุดรธานี เพื่อส่งเสริมและต่อยอดวัฒนธรรมภาคอิสานและอนุรักษ์มรดกภูมิปัญญา

ข่าวโดย : เอกฤทธิ์