การส่งเสริมสุขภาพองค์รวมสำหรับผู้สูงอายุ

สื่อความรู้แพทย์แผนไทย เรื่อง การส่งเสริมสุขภาพองค์รวมสำหรับผู้สูงอายุ โดย นศ.แพทย์แผนไทยประยุกต์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ปี 2562