ขลู่

ขลู่

ชื่อวิทยาศาสตร์ Pluchea indica   (L.) Less.

วงศ์ Compositae

สรรพคุณใบ รสหอมฝาดเมาเค็ม เป็นยาขับปัสสาวะ แก้เบาหวาน ขับนิ่ว นำใบสดแก่

นำมาตำแล้วบีบเอาน้ำ ทาหัวริดสีดวงทวารทำให้หดหายไป

แก้กระษัย ยาอายุวัฒนะ สมานภายนอกและภายใน แก้ไข้ ขับเหงื่อ

นำใบมาตำผสมกับเกลือกินรักษากลิ่นปากและระงับกลิ่นตัว

โดย ภก.บิติมา ทวีท้าว