ขอบคุณผู้ใจบุญ…สู้ COVID-19

ในสถานการณ์การเฝ้าระวังและป้องกันการระบาดของโรค COVID-19 นั้น นอกจากการสนับสนุนจากกระทรวงสาธารณสุข ภาครัฐแล้ว ยังมีผู้เป็นสะพานบุญ บอกบุญ และผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคสิ่งของทางการแพทย์ วัสดุ อุปกรณ์ หลายๆด้าน รวมถึงอาหาร เครื่องอุปโภค บริโภค เพื่อสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในการต่อสู้โรค COVID-19 ในช่วงนี้…ศูนย์แพทย์แผนไทยจึงขอรวบรวมภาพข่าวประชาสัมพันธ์ของโรงพยาบาลพนา เพื่อเป็นสื่อในการขอบคุณทุกๆภาคส่วน…และผู้ใจบุญทุกๆท่าน….ติดตามข่าวสารได้ที่ Facebook : โรงพยาบาลพนา จังหวัดอำนาจเจริญ

ติดตามข่าวสารการประชาสัมพันธ์ได้ที่ Facebook : โรงพยาบาลพนา จังหวัดอำนาจเจริญ

ภาพข่าวโดย สุชาติ ต้นเชื้อ,เขียนข่าวโดย ธานี สุขไชย