รมต.กอบศักดิ์ เยี่ยม พนา

กอบศักดิ์ เล็งพัฒนาศูนย์วิจัยเพิ่มมูลค่าสมุนไพรเมืองธรรมเกษตร !
พร้อมเสนอนายกฯลงพื้นที่มอบนโยบาย

****************

วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๐๐ น. จังหวัดอำนาจเจริญ โดย นายณัฐพงษ์ สงวนจิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วย นพ.ประภาส วีระพล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด นพ.ปฐมพงศ์ ปรุโปร่ง ผอ.รพ.พนา รักษาการรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ดร.นิรุจน์ อุทธา หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด ประชาสัมพันธ์จังหวัด ปลัดอำเภอ สาธารณสุขอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนผู้แทนหน่วยงานราชการ เครือข่ายสมุนไพร สมาพันธ์เกษตรอินทรีย์ ขบวนองค์กรชุมชน และเครือข่ายภาคประชาสังคมจังหวัดอำนาจเจริญ ให้การต้อนรับ ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ ณ ห้องประชุมศูนย์แพทย์แผนไทยพนา โอกาสที่เดินทางมาติดตามงานโครงการเมืองสมุนไพรจังหวัดอำนาจเจริญ ซึ่งรัฐมนตรีฯ ได้ชื่นชมการดำเนินงานของศูนย์แพทย์แผนไทยพนา เล็งพัฒนาให้เป็นศูนย์วิจัยสมุนไพรเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ และหากมีโอกาสจะเสนอให้นายกรัฐมนตรีมาเยี่ยมเพื่อมอบนโยบาย ในเร็ววันนี้ //นพ.ปฐมพงศ์ ปรุโปร่ง ผอ.รพ.พนา รักษาการรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ นำเสนอโครงการเมืองสมุนไพรจังหวัดอำนาจเจริญ ว่า อำนาจเจริญได้รับการประกาศเป็นเมืองสมุนไพรส่วนขยาย ๑ ใน ๑๓ จังหวัดทั่วประเทศ จากที่มีฐานของศูนย์แพทย์แผนไทยพนา ที่เป็นแหล่งบริการด้านแพทย์แผนไทยที่มีชื่อเสียง เป็นศูนย์ฝึกอบรมที่มีคุณภาพ และเป็นแหล่งผลิตสมุนไพรที่ได้มาตรฐาน GMP อีกทั้งมีพื้นที่ปลูกสมุนไพรที่มีคุณภาพสูง ดังจะเห็นได้จากขมิ้นชันของอำนาจเจริญ มี “สารเคอร์คูมินอยด์” ในระดับที่สูงกว่าค่ามาตรฐานของประเทศ ประมาณ ๓เท่า ที่สำคัญคือมีเครือข่ายการดำเนินงาน ทั้งภาครัฐและประชาชน เช่น สภาเกษตรกรจังหวัด สมาพันธ์เกษตรอินทรีย์ กลุ่มผู้ปลูกสมุนไพร ชมรมฮักแพงป่า ภายใต้การสนับสนุนของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพสธ.) เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา และสถาบันวิจัยระดับชาติหลายองค์กร โดยมีวิสัยทัศน์คือ คุณค่าภูมิปัญญาไทย สุดยอดสมุนไพรอำนาจเจริญสู่สากล ทั้งนี้โครงการเมืองสมุนไพรอำนาจเจริญ เป็นโครงการฯที่จะช่วยอนุรักษ์ภูมิปัญญาพื้นบ้าน พัฒนาคุณภาพชีวิตและรายได้ของชาวจังหวัดอำนาจเจริญ ตามแนวทางประเทศไทย ๔.๐ สอดคล้องกับวิสัยทัศน์จังหวัด คือ เมืองธรรมเกษตร เขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง เส้นทางการค้าสู่อาเซียน ได้เป็นอย่างดี โอกาสนี้จึงขอให้รัฐบาลพิจารณาให้การสนับสนุนต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณอย่างสูง รอง นพ.สสจ.อจ. กล่าว


ด้าน ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวภายหลังรับฟังการนำเสนอฯแล้วว่า ตนขอชื่นชมผลการดำเนินงานเมืองสมุนไพรของจังหวัดอำนาจเจริญอย่างมาก หากมีโอกาสจะเสนอ ให้พลเอกประยุทธ จันทร์โอชา มาเยี่ยมโครงการเมืองสมุนไพรที่จังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อมอบนโยบายด้านการพัฒนาเพิ่มมูลค่าสมุนไพรด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อสร้างรายได้ให้กับประชาชนในอนาคต ซึ่งสมุนไพรสามารถแปรรูปผลิตภัณฑ์ได้หลายอย่าง เช่น เครื่องสำอางในวัยหนุ่มสาว อาหารเสริมกลุ่มเฉพาะ นักกีฬา ผู้สูงอายุ เพราะคนอยากสวย ไม่อยากแก่ อยากเตะปี๊ปดัง หรือทำเครื่องปรุงอาหารสุขภาพ เป็นต้น อาจต้องมีการวิจัยตัวยา สรรพคุณ ผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์ อาจต้องใช้เภสัชกรคนหนุ่มสาวมาช่วยคิด มาช่วยวิจัย ซึ่งจะสามารถพัฒนาให้จังหวัดอำนาจเจริญ เมืองธรรมเกษตร เป็นศูนย์การวิจัยสมุนไพรระดับประเทศ ที่มีหน่วยงานวิชาการต่างๆ ลงมาช่วยกัน ก็เป็นได้ในอนาคต ดร.กอบศักดิ์ กล่าว

จากนั้น ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ ได้เดินทางต่อ เพื่อเยี่ยมหมู่บ้านท่องเที่ยวชุมชน โฮมสเตย์ที่บ้านปลาค้าว อำเภอเมือง และโรงสีข้าวอินทรีย์เมืองธรรมเกษตร ตำบลห้วยไร่ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อรวบรวมข้อมูลเสนอต่อ นายกรัฐมนตรี โอกาสที่จะมาประชุม ครม.สัญจรในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคอีสานตอนล่าง ๒ ประมาณวันที่ ๒๓-๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ที่จะถึงนี้ ดร.นิรุจน์ อุทธา หน.สำนักงานสภาเกษตรกร จ.อำนาจเจริญ

 

โดย ธานี สุขไชย