ข่าวสารศูนย์แพทย์ฯ

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่กระจายของโรค COVID-2019 ในหลายพื้นที่ ศูนย์แพทย์แผนไทยพนาได้ถูกจัดตั้งเป็น COHORT WARD เพื่อรองรับการรักษาดูแลผู้ป่วยที่ติดเชื้อฯ รวมถึงศูนย์แพทย์แผนไทยพนาเป็นแหล่งการผลิต แปรรูปสมุนไพรเพื่อใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วยในจังหวัดอำนาจเจริญ โดยเฉพาะสมุนไพร “ฟ้าทะลายโจร” ซึ่งเป็นอีกหนึ่งสมุนไพรที่ขาดแคลนที่ใช้ในแปรรูปเป็นสมุนไพรสำเร็จรูป…จึงขอ รับซื้อ!

รับซื้อ “ฟ้าทะลายโจรสด“เกรด A กิโลกรัม ละ 30 บาท,B:กิโลกรัมละ 25 บาท (รับไม่เกิน 600 kg) สนใจหรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ในวันจันทร์-พฤหัสบดีและเวลาราชการ 08.30-14.00 น. ณ โรงงานผลิตและแปรรุปสมุนไพร โรงพยาบาลพนา สนใจหรือติดต่อสอบถามได้ที่

คุณวิสิษฐ์ : 087-4470196,คุณทับทัย : 098-068-4707

ข่าวโดย : ธานี สุขไชย 22.07.2564