นพ.ขวัญชัย วิศิษฐานนท์

นพ.ขวัญชัย วิศิษฐานนท์ ลงพื้นที่ จ.อำนาจเจริญ

นพ.ขวัญชัย วิศิษฐานนท์ ผอ.สถาบันการแพทย์แผนไทย ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงาน รพ.แพทย์แผนไทย จ.อำนาจเจริญ
เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2561 เวลา 09.30-16.30 น.

*******


นพ.ขวัญชัย วิศิษฐานนท์ ผอ.สถาบันการแพทย์แผนไทย กรมแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก พร้อมคณะติดตาม ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงาน รพ.แพทย์แผนไทย อำเภอพนา จ.อำนาจเจริญ โดยมีท่าน ผอ.ปฐมพงศ์ ปรุโปร่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนา    ต้อนรับและบรรยายการดำเนินงานของงานแพทย์แผนไทย รพ.พนา พร้อมรองผู้อำนวยการ   รพ พนา ทพ.ปิติฤกษ์ อรอินทร์ นพ.อมรธีร์ ศรีสะอาด นาวิไล ใจแก้วและคณะจ้าหน้าที่ รพ.พนา ณ ห้องประชุมศูนย์แพทย์แผนไทยพนา โดยเน้นถึงการวางแผนการพัฒนาต่อยอดงานแพทย์แผนไทย ทิศทางการดำเนินงานและการบริหารงาน พร้อมยกระดับศูนย์แพทย์แผนไทยต่ออดเป็นการให้บริการแบบเฉพาะ รวมถึงการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ โดยเชื่อมโยงกับนโยบายเมืองสมุนไพรและเกษตรอินทรีย์

รวมถึงการวางแผนและทิศทางการให้บริการแพทย์แผนไทยที่อาจต้องมีความเฉพาะของการให้บริการ เป็นศูนย์กลางของการบริการในเขตสุขภาพของอิสานใต้ เพื่อตอบโจทย์และเพื่อพัฒนาพื้นที่ในกลุ่มจังหวัดอิสานตอนล่างพร้อมผลักดันการให้บริการเพื่อสุขภาพด้านการแพทย์แผนไทยและรองรับแพ็กเก็จสำหรับผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงทั้งชาวไทยและต่างประเทศเพื่อสร้างจุดเด่นของพื้นที่เฉพาะ นพ.ขวัญชัย วิศิษฐา ยังกล่าวชื่นชมนโบายการบริหารงานของ ท่าน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนาและทางพื้นที่ ที่มีการให้บริการแพทย์แผนไทยและการสร้างนโยบายการดำเนินงานด้านการแพทย์แผนไทยตลอดระยะเวลาเกือบ 10 ปี จนปัจจุบันเป็นที่รู้จักและสร้างชื่อเสียงให้ทางจังหวัดและกลุ่มจังหวัดอิสานตอนใต้     ในการนี้ขอขอบพระคุณนายแพทย์ขวัญชัย วิศิษฐานนท์ @dr.yim ผู้อำนวยการสถาบันการแพทย์แผนไทย กรมการแพทย์แผนไทย พร้อมคณะ ได้เดินทางมาศูนย์แพทย์แผนไทยพนา เพื่อแนะนำแนวทางความร่วมมือการพัฒนาศูนย์แพทย์แผนไทยพนา สู่ภารกิจการพัฒนาต่อพื้นที่และวงการแพทย์แผนไทยต่อไป

ภาพข่าว : ธานี สุขไชย 10/06/2561 09.30 น.