จนท.การยางแห่งประเทศไทย

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. ต้อนรับคณะศึกษาดูงานการยางแห่งประเทศไทย สาขา จ.อำนาจเจริญ จำนวน 80 คน เข้าศึกษาดูงานการให้บริการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก รพ.พนา และทำกิจกรรมการออกกำลังกายท่าฤาษีดัดตนและฝึกการทำลูกประคบสมุนไพรสาธิต

ออกแบบอัพโดย : ธานี สุขไชย