คลินิกกัญชาทางการแพทย์ โรงพยาบาลพนา อำนาจเจริญ

คลินิกกัญชาทางการแพทย์ในสถานบริการสุขภาพ โรงพยาบาลพนา จังหวัดอำนาจเจริญ เปิดให้บริการให้คำปรึกษาและตรวจวินิจฉัยรักษาดูแลรักษาผู้ป่วยด้วยตำรับยาแผนไทยที่ปรุงผสมกัญชา ตามศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์แผนปัจจุบันเปิดให้บริการ ทุกวันจันทร์ เวลา 08.30 – 16.00 น.

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : 045-463-115 โรงพยาบาลพนา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ

เกณฑ์ที่รับผู้ป่วยการรักษาในคลินิกกัญชาในสถานบริการสุขภาพ (Inclusion criteria)

 1. เป็นผู้ป่วยที่มีอาการหรือเป้นโรคที่เข้าเกณฑ์ตามแนวทางเวชปฏิบัติในการเข้ารับการรักษาด้วยตำรับยาแผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่
 2. ภาวะที่แพทย์/แพทย์แผนไทย/ประยุกต์ เห้นสมควรได้รับการรักษาด้วยตำรับยาแผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่
 3. เพศชาย/หญิง มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป
 4. ได้รับการรักษาด้วยยาขนานแรกและวิธการมาตรฐานทางการแพทย์แผนไทยแล้วอาการไม่ดีขึ้น
 5. ผู้ป่วยมีสัญญาณชีพและอาการทางคลินิกคงที่ (Vital Signs Stable & Clinically Stable)
 6. มีการรับรู้และสติสัมปัญญะดี สามารถสื่อความหมายเข้าใจ

เกณฑ์ที่ไม่รับผู้ป่วยการรักษาในคลินิกกัญชาในสถานบริการสุขภาพ (Exclusion Criteria)

 1. ผู้ป่วยที่มีประวัติแพ้กัญชาและส่วนประกอบอื่นๆในตำรับยาแผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสมอยุ่
 2. ผู้ป่วยที่ไม่ได้รับการวินิจฉัยตรงตามอาการหรือโรคตามแนวทางเวชปกิบัติการใช้ตำรับยาแผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ในสถานบริการสุขภาพ
 3. ผู้ป่วยเรื้อรังขั้นรุนแรงหรือไม่สามารถคุมอาการได้ เช่น โรคหัวใจ ยังมีอาการกำเริบบ่อยๆ โรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมความดันไม่ได้ เป็นต้น
 4. ผู้ป่วยที่มีภาวะการทำงานของตับและไตผิดปกติ
 5. ผู้ป่วยที่มีภาวะทางคลินิกอื่นๆซึ่งแพทย์ให้ความเห็นว่าจะเป็นอันตรายต่อผุ้ป่วย
 6. อยู่ในระหว่างการตั้งครรภ์ วางแผนการตั้งครรภ์ หรือให้นมบุตร
 7. ผู้ป่วยโรคติดต่อร้ายแรง หรือผุ้ป่วยโรคติดเชื้อในระะแพร่กระจาย
 8. ผู้ป่วยที่เป็นโรคทางจิตเวช หรือมีอาการของโรคอารมณ์แปรปรวน หรือ โรควิตกกังวล
 9. ผุ้ป่วยที่ติดสารเสพติด รวมถึงนิโคติน หรือเป้นผู้ดื่มสุราอย่างหนัก

ผู้ป่วยเข้าโปรแกรมสังเกตการณ์

1 สังเกตอาการกลุ่มผู้ป่วย (ใหม่)ที่ได้รับตำรับยาแผนไทยที่มีกัญชาเป้นส่วนผสม ภายในระยะเวลาจากรับยา 2 ชั่วโมงตามแนวทางการปฏิบัติในการจ่ายตำรับยาแผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสมอยยู่

ตำรับยาที่มีกัญชาผสมอยู่ ที่มี จ่าย ณ ตอนนี้ คือ ยาตำรับศุขไสยาศน์

อ้างอิงข้อมูล : คู่มือการจัดตั้งคลินิกกัญชาในสถานบริการสุขภาพ กรมแพทยืแผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข

โดย ธานี สุขไชย