คลินิกกัญชาทางการแพทย์ รพ.พนา

คลินิกกัญชาทางการแพทย์โรงพยาบาลพนา
ขั้นตอนการรับบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์ รพ.พนา

คลินิกกัญชาทางการแพทย์โรงพยาบาลพนา เปิดให้บริการทุกวันจันทร์ของสัปดาห์ เวลา 08.30-15.30 น. บริการให้คำปรึกษาสุขภาพและคำแนะนำกัญชาทางการแพทย์ ตรวจรักษาและเข้าร่วมโครงการวิจัยตำรับยาสมุนไพรที่มีส่วนผสมกัญชา 13 ตำรับ อาทิ ยาศุขไสยาศน์ ยาทำลายพระสุเมรุ ฯล และน้ำมันกัญชาสูตรอาจารย์เดชา ติดต่อสอบถาม เบอร์โทร 064-112-0320 หรือ 045-463-366 โดยผู้ผ่านการอนุญาติจ่ายและรักษาด้วยกัญชาทางการแพทย์แผนไทย

สรรพคุณยาตำรับศุขไสยาศน์

มีปัญหาสุขภาพ ด้านการนอนไม่หลับ พาร์กินสัน อัลไซเมอร์ อัมพาต อ่อนเพลีย เบื่ออาหารหรืออาการอื่นๆสามารถสอบถามหรือปรึกษาเพื่อตรวจสุขภาพทางการแพทย์แผนไทยได้

ข้อห้ามใช้กัญชา

1. ผู้ที่มีประวัติแพ้กัญชาหรือผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกัญชา

2. ผู้ที่มีอาการรุนแรงของ unstable cardio-pulmonary disease (angina, peripheral vascular

disease, cerebrovascular disease และ arrhythmia) หรือ มีปัจจัยเสี่ยงของโรคหลอดเลือดหัวใจ

3. ผู้ที่เป็นโรคจิตมาก่อน หรือ มีอาการของโรคอารมณ์แปรปรวน (concurrent active mood

disorder) หรือ โรควิตกกังวล (anxiety disorder)

4. หลีกเลี่ยงการใช้ในสตรีมีครรภ์ สตรีที่ให้นมบุตร รวมถึงสตรีวัยเจริญพันธุ์ที่ไม่ได้คุมกำเนิด หรือสตรีที่

วางแผนจะตั้งครรภ์เนื่องจากมีรายงานการศึกษาพบว่ามีทารกคลอดก่อนกำหนด ทารกน้ำหนักตัวน้อย รวมถึงพบ cannabinoids ในน้ำนมแม่ได้

ข้อควรระวังอื่น ๆ

1. การสั่งใช้ผลิตภัณฑ์กัญชาที่มี THC เป็นส่วนประกอบในผู้ป่วยที่มีอายุต่ำกว่า 25 ปี เนื่องจาก

ผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นส่งผลต่อสมองที่กำลังพัฒนาได้ ดังนั้น ผู้สั่งใช้ควรวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นก่อนการสั่งใช้ผลิตภัณฑ์จากกัญชา

2. ผู้ที่เป็นโรคตับ

3. ผู้ที่เป็นโรคไตรุนแรง

4. ผู้ป่วยที่ติดสารเสพติด รวมถึงนิโคติน หรือเป็นผู้ดื่มสุราอย่างหนัก

5. ผู้ใช้ยาอื่น ๆ โดยเฉพาะยากลุ่ม opioids (codeine morphine pethidine methadone) และยากล่อมประสาท อาทิ benzodiazepines

6. ผู้ป่วยเด็กและผู้ป่วยสูงอายุ เนื่องจากยังไม่มีข้อมูลทางวิชาการมากเพียงพอในสองกลุ่มนี้ กระบวนการ

metabolism ของผู้สูงอายุจะช้ากว่า จึงดูเหมือนว่ามีการตอบสนองต่อกัญชาได้สูงกว่า ดังนั้นการใช้จึงควรเริ่มต้นในปริมาณที่น้อยและปรับเพิ่มขึ้นช้า ๆ

7. ผู้ป่วยระบบทางเดินหายใจ (จากการสูบบุหรี่ เช่น COPD)

8. ผู้ป่วยที่ได้รับยานอนหลับ-ยาระงับประสาท หรือยารักษาจิตเวช

เอกสารอ้างอิง

  • กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข. คำแนะนำการใช้กัญชาทางการแพทย์ 2019 [online].  [cited 30 August 2019]. Available from: https://drive.google.com/drive/folders/17hpzEQAPGTEZlr47QDpBUidvKRdy7y87
  • วีรวัต อุครานันท์. Precaution & Counseling for Cannabis use. . ใน: การอบรมการใช้กัญชาทางการแพทย์สำหรับบุคคลากรทางการแพทย์; 26-27 สิงหาคม 2562; โรงพยาบาลอุดรธานี, อุดรธานี.

ข่าวโดย ธานี สุขไชย