ความพึงพอใจผู้รับบริการแพทย์แผนไทย

แบบสำรวจ

ความพึงพอใจผู้รับบริการแพทย์แผนไทย

**************

ความพึงพอใจผู้รับบริการแพทย์แผนไทย

สแกน QR CODE หรือ คลิก เข้าไปที่ รูป QR CODE

ขอขอบคุณผู้รับบริการทุกท่านที่ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อการให้บริการของศูนย์แพทย์แผนไทยพนา

 

รายงานปัญหาได้ที่