งดให้บริการนวดฯ

ประกาศ!!! เนื่องด้วยสถานการณ์การเฝ้าระวังการระบาดของเชื้อโรค COVID-19 งานบริการศูนย์แพทย์แผนไทยพนา โรงพยาบาลพนา จึงขอ !งดให้บริการกิจกรรมด้านหัตถการ เช่น การนวด ประคบสมุนไพร การอบสมุนไพร การสุมยา เผายาสมุนไพร เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค ลดความเสี่ยงในการติดเชื้อจากการให้บริการแพทย์แผนไทย ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2564 เป็นต้นไปจนกว่าสถานการณ์จะปกติ นส่วนคลินิกกัญชาทางการแพทย์ คลินิกโรคสะเก็ดเงิน รับยาสมุนไพร ยังคงเปิดให้บริการตามปกติ จึงเรียนมาเพื่อแจ้งให้ผู้รับบริการแพทย์แผนไทยทราบ โดยทั่วกัน

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 045-463366,088-378-8452 คลินิกกัญชาฯ 093-584-7320 *ผู้รับบริการรายเก่าสามารถติดต่อรับยาทางไปษณีย์ได้ เพื่อลดการเดินทาง

งานประชาสัมพันธ์แพทย์แผนไทย โรงพยาบาลพนา:Thanee SC.