งานคลินิกบริการแพทย์แผนไทย

คลินิกบริการแพทย์แผนไทย

คลินิกบริการแพทย์แผนไทยให้บริการด้านการแพทย์แผนไทยที่มีมาตรฐาน      บริการรักษา ฟื้นฟู บำบัด ส่งเสริมสุขภาพ ครอบคลุม 4 สาขา ได้แก่เวชกรรมไทย              ผดุงครรภ์ไทย เภสัชกรรมไทย หัตถเวชกรรมไทย มีหน่วยให้บริการด้านแพทย์แผนไทยอยู่ 2 ส่วน

ได้แก่ 1) ที่ รพ.พนาให้บริการคลินิกแพทย์แผนไทยคู่ขนานกับการแพทย์แผนปัจจุบัน (Complementary Medicine) เพื่อเปิดให้บริการในแผนกผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน โดยแพทย์แผนไทยประยุกต์ 2) ที่ศูนย์แพทย์แผนไทยพนา ให้บริการแพทย์แผนไทยในลักษณะของการแพทย์ทางเลือก (Alternative Medicine) ที่เน้นการให้บริการด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยเฉพาะ อาทิ การนวด ประคบสมุนไพร การอบสมุนไพร การสุมยา เผาสมุนไพร การพอกยาสมุนไพร การจ่ายยาสมุนไพรปรุงเฉพาะราย การส่งเสริมให้คำแนะนำด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย ในกลุ่มผู้ป่วยทั้งกลุ่มอาการทางโครงสร้างและกล้ามเนื้อ อาการไมเกรน เข่าเสื่อม ไอ เจ็บคอ วิงเวียนศรีษะ อัมพฤษ อัมพาต ท้องอืดท้องเฟ้อ อาหารไม่ย่อย ถ่ายลำบากและอื่นๆด้วยศาสตร์การให้บริการแพทย์แผนไทยและให้บริการดูแลผู้ป่วยในชุมชน ร่วมกับสหวิชาชีพทีมหมอครอบครัวของอำเภอพนาทุกสัปดาห์

โดยเฉลี่ยศูนย์แพทย์แผนไทยพนา มีผู้มารับบริการในวันราชการ 30-40 คน ในวันหยุดราชการเฉลี่ย 40-50 คนต่อวัน โดยมีการให้บริการตรวจ รักษาด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย ด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การนวดรักษา การประคบผู้ป่วยที่มีอาการทางกล้ามเนื้อ ปวดศีรษะจากไมเกรน ปวดเข่า อัมพาตใบหน้า อื่นๆเพื่อบรรเทาอาการปวดและเพื่อให้คุณภาพชีวิตของผู้รับบริการดีขึ้น รวมถึงการอบสมุนไพรก็เพื่อปรับสมดุลของการไหลเวียนโลหิต คลายกล้ามเนื้อ

การจ่ายยาสมุนไพรเพื่อบรรเทาอาการต่างๆ การบริบาลหญิงหลังคลอดด้วยคอร์ส   ทับหม้อเกลือเพื่อฟื้นฟูมารดาหลังจากการคลอดบุตร การจ่ายยาสมุนไพรเพื่อบำบัดรักษาโรคทั่วไปเบื้องต้น เช่น ไอ เจ็บคอ ท้องอืด อาหารไม่ย่อย ท้องผูก บำรุงโลหิต คลายกล้ามเนื้อ หวัดคัดจมูก วิงเวียนศีรษะ ปัสสาวะขัด นอนไม่หลับ ริดสีดวงทวาร อื่นๆรวมถึงการใช้วิธีการพอกยาสมุนไพรเพื่อลดอาการสำหรับผู้ป่วยโรคเข่าเพื่อบรรเทาอาการปวด บวม

ภาพข่าว : ธานี สุขไชย 11/09/2561 เวลา 12.30 น.