รับประเมิน รพ.สต.ติดดาว

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00-16.00 น.งานแพทย์แผนไทยและแพทย์แผนไทยทางเลือก มอบหมายให้ นายธานี สุขไชย แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ พร้อมกับเจ้าหน้าที่แพทย์แผนไทย นส.สพัตรา เชื้อสิงห์ รพ.สต.จานลาน,นส.อักษร จารุวงศ์ รพ.สต.โพนเมือง อำเภอพนา และนักศึกษาแพทย์แผนไทย รับการประเมิน รพ.สต.ติดดาว ร่วมกับทีมประเมินงานอื่นๆ ใน รพ.สต. อุ่มยาง และ รพ.สต. นาสะแบง โดยทีมประเมิน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญและเครือข่าย

ในการนี้คณะกรรมการแพทย์แผนไทย รพ.สต.ติดดาว ได้กล่าวชื่นชมและเยี่ยมชมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ พร้อมกับชี้แนะแนวทาง การวางระบบบริการและคุณภาพการให้บริการแพทย์แผนไทย

ข่าวโดย : ธานี สุขไชย