นิทรรศการ RDU เขต 10 อุบลฯ

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น.ณ รร.กิจตรงวิลล์ รีสอร์ท จังหวัดอุบลราชธานีศูนย์แพทย์แผนไทยพนา นำโดย นส.ศิริวรรณ เที่ยงตรง แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ พร้อมกับ นส.กรทิพย์ มุสิกา พนักงานศูนย์แพทย์แผนไทยพนา ร่วมจัดบูธนิทรรศการ “การแพทย์ทางเลือก” ในการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล เขตสุขภาพที่ 10 ที่ อุบลราชธานี โดยการนี้ รพ.พนาได้รับรางวัลหน่วยงานที่สามารถใช้ยาได้อย่างสมเหตุสมผลด้วย

ภาพข่าวโดย : ศิริวรรณ เที่ยงวัน ข่าวโดย: ธานี สุชไชย