จาน

ทองกวาว (จาน)

ชื่อวิทยาศาสตร์ Butea monosperma (Lam.) Taub

วงศ์  Leguminosae

สรรพคุณ รากบำรุงธาตุ  ดอก ถอนพิษไข้ แก้กระหายน้ำ   ช่วยสมานแผลปากเปื่อย

แก่น แก้อาการปวดฟันได้ ยางอาการท้องร่วง