ดร.ธวัชชัย อธิบดีกรมแพทย์ฯ เยี่ยมพนา

รับอธิบดีกรมแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก ผศ.(พิเสษ).ดร.นพ.ธวัชชัย กมลธรรม

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557 10.10 น.

******************************

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557 10.10 น. ศูนย์แพทย์แผนไทยพนา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ ได้ต้อนรับ ผศ.(พิเสษ).ดร.นพ.ธวัชชัย กมลธรรม อธิบดีกรมแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก ในการลงปฏิบัติราชการพื้นที่อำนาจเจริญ โดยมีการต้อนรับโดย นพ.ปฐมพงศ์ ปรุโปร่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนา และคณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอพนาและชาวบ้าน นายอำเภอพนา รวมถึงคณะนักเรียนนักศึกษา ซึ่งมีกิจกรรมการจัดนิทรรศการสมุนไพรและการแพทย์ร่วมด้วย

ในการนี้ ผศ.(พิเสษ).ดร.นพ.ธวัชชัย กมลธรรม ได้กล่าวยกย่องศูนย์แพทย์แผนไทย ว่าพัฒนาต่อยอดได้ดีและขอให้มุ่งเน้นการพัฒนาต่อยอดด้านวิจัย ทั้งคลินิกและสมุนไพร รวมถึงการพัฒนาสมุนไพรให้เป็นที่รู้จักของประเทศให้ได้ และการเพิ่มมูลค่า เพิ่มเศรษฐกิจและอาชีพของชาวจังหวัดอำนาจเจริญ

ในครั้งยังมีเครือข่ายแพทย์แผนไทยประยุกต์ ณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล นำโดย อ.ทวี เลาหกิจ หัวหน้าภาควิชาแพทย์แผนไทยประยุต์ เข้าร่วมประชุมและเสนอนโยบาย การแพทย์แผนไทยแบบคู่ขนาน

ภาพข่าว: นายธานี สุขไชย 10/02/2557 13.30.