ดื่มน้ำอย่างไรให้มีประโยชน์

สื่อความรู้ดื่มน้ำอย่างไรให้ได้ประโยชน์ โดย นศ.สุทธิดา โปธา นศ.แพทย์แผนไทยประยุกต์ ม.พะเยา ฝึกประสบการณ์ รพ.พนา

โดย ธานี สุขไชย