ตรวจราชการ รพ.พนา 2/2563

เมื่อวันที่ 9 กรกรฏาคม 2563 เวลา 08.45 น. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ นำโดย นพ.ประภาส วีระพล นพ.สสจ ฯ,รอง นพ.สสจ.อำนาจฯ ,ผอ.รพ.พนา ,หัวหน้าส่วนกลุ่มงานฯ หัวหน้างานโรงพยาบาลพนา ,หัวหน้า สสอ.พนา พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ คปสอ.พนา ต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 นพ.ธงชัย กีรติหัตถยากร พร้อมคณะนิเทศงาน กรณีปกติ รอบ 2/2563 เพื่อติดตามกำกับการดำเนินงานด้านสาธารณสุขพร้อมขับเคลื่อนเข้าสู่ระบบการให้บริการ New normal

พร้อมลงเยี่ยมการให้บริการด้านการแแพทย์แผนไทย การผลิตสมุนไพร ต้นแบบเมืองสมุนไพรจังหวัดอำนาจเจริญ กลุ่มผู้เพาะปลูกสมุนไพรที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของพื้นที่ รวมถึงการดำเนินงานคลินิกกัญชาทางการแพทย์ รพ.พนา และเยี่ยมชมนิทรรศการกลุ่มผู้เพาะปลูกสมุนไพร เครือข่าย คปสอ.พนา คลินิกกัญชาฯ

และรับฟังการนำเสนอผลการดำเนินงานสาธารณสุข คปสอ.พนา ณ ห้องประชุมอาคารปฏิบัติการ ศูนย์แพทย์แผนไทยพนา โรงพยาบาลพนา

ภาพโดย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ