ตอนรับ จนท.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์แพทย์แผนไทยพนา โรงพยาบาลพนา ร่วมต้อนรับ คณะศึกษาดูงานด้านการแพทย์แผนไทย จาก อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 130 คน เพื่อมาศึกษาเรียนรู้การดำเนินงานแพทย์แผนไทย โดยมีคณะเจ้าหน้าที่ต้อนรับและเยี่ยมชมศูนย์แพทย์แผนไทยพนา

รวมถึงร่วมรับฟังการบรรยายกิจกรรมการดำเนินงานจาก เภสัชกรเอกฤทธิ์ ช่วงโชติและร่วมทำกิจกรรมออกกำลังกายท่าฤาษีดัดตน โดย นักศึกษาแพทย์แผนไทยอีกด้วย

ข่าวโดย : ธานี สุขไชย