ตะโกนา

 

ตะโกนา

ชื่อวิทยาศาสตร์ Diospyros rhodcalyx Kurz

วงศ์  Ebenaceae

สรรพคุณ เนื้อไม้แข็งแรงใช้ทำเครื่องเรือนและเครื่องใช้ได้ดี ผลอ่อน ใช้ย้อมผ้า แห อวน ผลสุกรับประทานได้มีรสหวานอมฝาด