ตัวอย่างการสั่งจ่ายยาสมุนไพร

ตัวอย่างการสั่งจ่ายยาสมุนไพร เพื่อใช้เป็นแนวทางการจ่ายยาสมุนไพรในอำเภอพนาเท่านั้น จัดทำโดย พทป.ธานี สุขไชย รพ.พนา