ตำรับแชมพูผสมสมุนไพรอัญชันและมะกรูด

ชื่อเรื่อง: การพัฒนาตำรับแชมพูผสมสมุนไพรอัญชันและมะกรูด
ชื่อผู้วิจัย: นางสาวฐิติมา ทวีท้าว เภสัชกรปฏิบัติการ
รูปแบบการนำเสนอ: โปสเตอร์
บทนำและวัตถุประสงค์ : แชมพูเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งในการทำความสะอาดเส้นผม และในปัจจุบันการใช้สารออกฤทธิ์ที่ได้มาจากธรรมชาติกำลังได้รับความนิยมกันอย่างแพร่หลายในด้านผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและมีแนวโน้มว่าจะขยายตัวในตลาดเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งการนำผลิตภัณฑ์ทางธรรมชาติมาพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจยังเป็นการส่งเสริมอาชีพและรายได้ให้กับคนในท้องถิ่น งานวิจัยชิ้นนี้จึงมีจุดประสงค์เพื่อนำมะกรูดและอัญชันซึ่งพืชที่พบมากในท้องถิ่นที่หาได้ง่าย มาพัฒนาสูตรตำรับแชมพูอัญชันผสมมะกรูดให้เป็นตำรับที่ใช้ชะล้างสิ่งสกปรกจากเส้นผม ผมนุ่มลื่น ผู้บริโภคมีความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์และมีความเป็นไปได้ทางการตลาด
วิธีการศึกษา: ตั้งตำรับแชมพูตั้งต้น (Master formula) ขึ้นแล้วนำสารสกัดอัญชันและสารสกัดมะกรูดมาผสมในสูตร Master formula แล้วพัฒนาต่อโดยทำการปรับเปลี่ยนชนิดสารหรือเพิ่มลดปริมานสาร พร้อมกับทำการประเมินลักษณะด้านกายภาพและ ความหนืด การเกิดฟอง ความนุ่มของเส้นผมและความยากง่ายในการหวี ในอาสาสมัครกลุ่มเล็กที่ทดลองสระ 1-2 คน เมื่อได้ตำรับที่ดีที่สุดแล้วนำไปทดสอบในอาสาสมัครกลุ่มใหญ่ขึ้นในด้านความพึงพอใจและความเป็นไปได้ด้านการตลาด โดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจด้วยประสาทสัมผัส (9-Point Hedonic Scale) ซึ่งทำการประเมินด้านลักษณะภายนอก เนื้อสัมผัส (Consistent) การเกิดฟอ%8