ต้นกระทิง

กระทิง

ชื่อวิทยาศาสตร์ Calophyllum inophyllum L.

วงศ์ Clusiaceae

สรรพคุณ ดอกหอมเย็น บำรุงหัวใจ ใบใช้เป็นยาเบื่อปลา

 

 

โดย ภก.บิติมา ทวีท้าว