ต้นขี้กลาก

ชุมเห็ดเทศ

ชื่อวิทยาศาสตร์ Senna alata (L.) Roxb.

วงศ์  Leguminosae

สรรพคุณ ใบบรรเทาอาการท้องผูก  ใช้เป็นยาภายนอกรักษาโรคผิวหนัง กลาก เกลื้อน   ดอกบรรเทาอาการท้องผูก