ต้นคูณ

ต้นราชพฤกษ์  (คูณ)

ชื่อวิทยาศาสตร์  Cassia fistula L

วงศ์ Leguminosae

สรรพคุณ เนื้อในฝัก รสหวานเอียน ถ่ายเสมหะ และแก้พรรดึก(แก้ท้องผูก) ระบายพิษไข้