รับหม่อมหลวง สราลี กิติยากร


เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 เวลา 15.30 น. นพ.อมรธีร์ ศรีสะอาด ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนา ร่วมกับนายอำเภอพนา หัวหน้าส่วนราชการอำเภอพนา ผู้นำท้องถิ่น พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์แพทย์แผนไทยพนา โรงพยาบาลพนา ร่วมต้อนรับหม่อมหลวง สราลี กิติยากร เยี่ยมชมและนมัสการองค์พระเหลาเทพนิมตร ณ วัดพระเหลาเทพนิมตร และเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์สมุนไพร “พนาพรรณ”


หม่อมหลวง สราลี กิติยากร นมัสการองค์พระเหลาเทพนิมิตร เพื่อเป็นสิริมงคล ณ วัดพระเหลาเทพนิมิตร อ.พนา จ.อำนาจเจริญ และรับมอบของที่ระลึกกระเช้าสมุนไพรเพื่อสุขภาพจาก ผอ.รพ.พนา และชาวพนา

ภาพข่าว : ฐิติมา ข่าวโดย : ธานี 17.08. น.