ต้อนรับ หม่อมหลวงสราลี กิติยากร

เมื่อวันที่ 18 กรกฏาคม เวลา 16.00 น. ณ ศูนย์แพทย์แผนไทยพนา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ รับการต้อนรับ หม่อมหลวงหม่อมหลวงสราลี กิติยากร โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ,รองผู้ว่าราชการฯ,รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาเจริญ คณะหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด,ผู้นำท้องถิ่นอำเภอพนา ร่วมต้อนรับและเยี่ยมชมการดำเนินงานเมืองสมุนไพรอำนาจเจริญ พร้อมกับรับฟังการบรรยายกิจกรรมการดำเนินงานแพทย์แผนไทยของโรงพยาบาลพนา โดย นพ.อมรธีร์ ศรีสะอาด พร้อมกับรับบริการแพทย์แผนไทย

นอกจากนี้ยังมีข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ผู้นำองค์กร ผู้นำท้องถิ่น ประชาชน ร่วมให้การต้อนรับในการมาครั้งนี้อีกด้วย

ข่าวโดย ธานี สุขไชย