ถ่ายทำสารคดีวิถีชุมชนพนา

ศูนย์แพทย์แผนไทยพนากับชุมชนของบ้านพนานต์ หมู่ 10 อ.พนา
เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2561 เวลา 11.30 น.

*************


ศูนย์แพทย์แผนไทยพนา ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการถ่ายทำสารคดีหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงวิถีชุมชน ของบ้านพนานต์ หมู่ 10 ซึ่งนำโดยผู้นำหมู่บ้าน โดยมีจุดประสงค์เพื่อสร้างจุดท่องเที่ยวเชิงวิถีวัฒนาธรรมของชุมชน เชื่อมโยงกับบริบทของพื้นที่ ของสำนักพัฒนาชุมชน จังหวัดอำนาจเจริญ ซึ่งมีการถ่ายทำเนื้อหารในส่วนของการบริการแพทย์แผนไทย การสร้างอาชีพด้านสมุนไพร กลุ่มผู้เพาะปลูก รวมถึงการผลิตยาสมุนไพรซึ่งในเขตพื้นที่เป้นแหล่งปลูกสมุนไพรชั้นยอดของอำเภอ

ภาพข่าว : ธานี สุขไชย 05/09/2561 เวลา 11.30 น.