ทรงบาดาล

ทรงบาดาล

ชื่อวิทยาศาสตร์ Senna surattensis (Burm.f.) Irwin

วงศ์ Leguminosae

สรรพคุณ ราก ถอนพิษผิดสำแดง (ไข้ซ้ำ) แก้สะอึก เนื่องจากกระเพาะอาหารขยายตัว

 

โดย ภก.บิติมา ทวีท้าว