ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี

“เพื่อสมทบทุนซื้อที่ดินในการพัฒนาศูนย์แพทย์แผนไทยพนา”

ณ ศูนย์แพทย์แผนไทยพนา โรงพยาบาลพนา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ

โดย คณะกรรมการพัฒนาโรงพยาบาลพนาและศูนย์แพทย์แผนไทยพนา

“ศูนย์แพทย์แผนไทยพนา เป็นศูนย์การแพทย์แผนไทยที่ครบวงจรในการให้บริการด้านคลินิก เพื่อส่งเสริม บำบัด รักาาฟื้นฟู ผลิตและพัฒนาด้านสมุนไพรในท้องถิ่น รวมถึงการพัฒนาทักษะวิชาชีพด้านการแพทย์แผนไทยในระดับต่างๆมายาวนาน และเป็นที่รู้จักของประชาชนและในระดับประเทศ”

ศูนย์แพทย์แผนไทยพนา ได้จัดตั้งเมื่อปี พ.ศ.2536 มายาวนานกว่า 26 ปี เป็นการสืบทอดมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชุมชนในท้องถิ่นอำเภอพนา เสริมสร้างศักดิ์ศรีอำเภอพนา และชาวจังหวัดอำนาจเจริญ และสืบเนื่องจากการประชุมสัญจรของคณะรัฐมนตรีในเขตภาคอีสานตอนล่าง โดยเฉพาะพื้นที่ของจังหวัดอำนาจเจริญได้เลือก ศูนย์แพทย์แผนไทยพนา เป็นจุดเยี่ยมชมและประชุมติดตามการดำเนินงานฯ ซึ่งได้รับคำชื่นชมจากนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีในการดำเนินงานด้านการแพทย์แผนไทย รวมถึงจังหวัดอำนาจเจริญได้ยกฐานะของศูนย์แพทย์แผนไทยพนา เป็นห้องรับแขกของจังหวัด นับเป็นความภาคภูมิใจของชาวพนาและชาวจังหวัดอำนาจเจริญเป็นอย่างยิ่ง

 

ดังนั้นคณะกรรมการพัฒนาโรงพยาบาลพนา ร่วมกับผู้นำอำเภอพนา ผู้นำองค์กร ข้าราชการ องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน ชุมชน มีเจตจำนงค์ที่จะรักษาคุณค่ามรดกของบรรพชนรุ่นเก่าไว้ให้ยั่งยืนและสืบไปเพื่อให้เกิดการพัฒนาต่อยอด จึงได้จัดทำบุญผ้าป่าสามัคคี ครั้งที่ 2 เพื่อ จัดหาเงินสมทบซื้อที่ดินในการขยายการดำเนินงาน ให้เพียงพอต่อการบริการประชาชน โดมีเนื้อที่ 11 ไร่เศษ ราคา 1,100,000 บาท และครั้งที่ 1 นั้นมีผู้ร่วมศรัทธาทำบุญจำนวน 500,000 บาท ขาดเหลืออีก 600,000 บาท

หากท่านต้องการร่วมทำบุญกับทางคณะกรรมการพัฒนาโรงพยาบาลพนาสามารถทำบุญได้ในราคา ตรม.ละ 35.09 บาท หรือกองผ้าป่า กองละ 50 บาท หรือตามศรัทธา

 

จึงขอกราบเรียนเชิญผู้มีจิตอันเป้นกุศลทุกท่าน ร่วมเป็นเจ้าภาพกงอผ้าป่าตามกำลังศรัทธาและร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี ณ ศูนย์แพทย์แผนไทยพนาในวันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2562 เวลา 07.30-12.00 น.

ขออำนาจเจริญคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์ศิทธิ์ทั้งหลายจงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวประสบแต่ความสุขความเจริญด้วยจตุพิธพรชัยคือ อายุ วรรณ สุขะ พละ ปฏิภาณธรสมบัติ ตลอดกาลนานเทอญ

 

โดย ประธานคณะกรรมการพัฒนาโรงพยาบาลพนา และคณะกรรมการพัฒนาศูนย์แพทย์แผนไทย และ คณะกรรมการจัดทำผ้าป่า ฯ 19.02.62

 

ออกแบบ จัดทำ : ธานี สุขไชย