นพ.สสจ.ประชุมทีมโรงผลิตสมุนไพร

นพ.สสจ.อำนาจเจริญ

ประชุมทีมโรงผลิตสมุนไพร เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2561 : 13.30 น.

***********


นพ.ประภาส วีระพล นพ.สสจ.อำนาจเจริญ เข้าเยี่ยมทีมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานผลิตสมุนไพร ศูนย์แพทย์แผนไทยพนา เพื่อให้คำแนะนำและวางแนวทางการดำเนินงานที่ชัดเจน เพื่อพัฒนาด้านสมุนไพรของจังหวัดอำนาจเจริญ โดยเน้นไปที่การผลิตเพื่อส่งวัตถุดิบให้กับภาคเอกชน รวมถึงสมุนไพร ผลิตภัณฑ์เพื่อความสวยงามและอาหหารเสริม พร้อมกันนี้ยังได้รับชมการสาธิต การให้ใช้เครืองทดสอบผิวที่ได้รับจากงบประมาณ มาพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางความสวย โดยมี ภก.เอกฤทธิ์ ช่วงโชค รองผู้อำนวยการฯและทีมงานแพทย์แผนไทย ทั้งเภสัชกรและแพทยืแผนไทยร่วมรับฟังด้วย

ภาพข่าว : ธานี สุขไชย 6/6/2561 12.23 น.