นพ.สสจ.ส่งต่อน้ำใจ-สปป.ลาว

น้ำใจไทสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2561 13.30 น.


นพ.ประภาส วีระพล และรอง นพ.สสจ.อำนาจเจริญ และ นพ.ปฐมพงศ์ ปรุโปร่ง ผอ.รพ.พนา ได้บริจาคมอบสมุนไพร พนาพรรณ ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย สปป.ลาวส ที่ประสบภัยพิบัติจากเขื่อนแตก โดยเป็นสมุนไพรที่
ภายนอก เช่น 1)ยาหม่องเสลดพังพอน(15 gm) 348 ขวด 2)พิมเสนน้ำ(3 cc) 600 ขวด 3)ฟ้าทะลายโจรแคปซูล 15 กล่อง (30×500’s) 4)ยาแก้ไอมะขามป้อม 360 ขวด5)สเปรย์ตะไคร้หอมกันยุง 467ขวด โดยมอบ
ผ่านผตร.เขต10 นพ.ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุลที่เข้าไปปฏิบัติงานช่วยเหลือพี่น้องเมืองสนามชัย แขวงอัตตะปือ สปป.ลาว มูลค่าสี่หมื่นบาท

ทีมงานโรงผลิตสมุนไพร

ศูนย์แพทย์แผนไทยพนา ขอร่วมเป็นส่วนหนุ่งของน้ำใจไทยสู่ชาว สปป ลาว เด้อพี่น้อง

ภาพข่าว : นพ.ประภาส วีระพล นพ.สสจ อำนาจเจริญ/ธานี สุขไชย 1/8/2561