นศ.มหิดล วิทยาเขตอำนาจฯ

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 ศูนย์แพทย์แผนไทยพนา โรงพยาบาลพนา ได้ต้อนรับคณะอาจารย์ นักศึกษาฯมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตจังหวัดอำนาจเจริญ เข้าเยี่ยมการดำเนินงานและศึกษาเรียนรู้ศาสตร์การแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลพนาต้นแบบด้านการแพทย์แผนไทย โดย พท.ปฐมพงศ์ มีธรรม เป็นผู้บรรยายความรู้ด้านการแพทย์ทางเลือก

โดย ธานี สุขไชย