นายกรีฑา สพโชค ผู้ตรวจฯ

นายกรีฑา สพโชค ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.30 น.

********
นายกรีฑา สพโชค ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะ หัวหน้าส่วนราชการสำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญและนายอำเภอพนา นายปรัชญา พิมพาแป้น และเจ้าหน้าที่ศูนย์แพทย์แผนไทย พทป.ธานี สุขไชยย ,ภก.ฐิติมา ทวีท้าว พร้อมเจ้าหน้าที่แพทย์แผนไทย ให้การต้อนรับและพาเี่ยมชมศูนย์แพทย์แผนไทยพนา พร้อมชื่นชมและเสนอแนะให้ทีมงานศูนย์แพทย์แผนไทยและทุกภาคส่วน ช่วยพัฒนาต่อยอดการพัฒนางานแพทย์แผนไทยในพื้นที่ให้มีมาตรฐานให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจ รายได้ อาชีพในจังหวัดอำนาจเจริญต่อไป

ภาพข่าว : ธานี สุขไชย 23/05/2561 09.30 น.