นำเสนอวิชาการ สปสช ระดับประเทศ

นำเสนอวิชาการ

สปสช ระดับจังหวัด เรื่อง ยาหอมเทพจิตรกับผู้ป่วยความดันโลหิตสูง

โดย นายธานี สุขไชย แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ และคณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2560

**************

ภาพโปสเตอร์นำเสนอ ธานี สุขไชย

ภาพโปสเตอร์นำเสนอ ธานี สุขไชย