นำเสนอวิชาการ ฯระดับประเทศ

นำเสนอวิชาการ สปสช ระดับประเทศ โดย นายธานี สุขไชย แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ 

***********

ภาพการบรรยายผลงานวิชาการและผู้สนใจ เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2561

ภาพโปสเตอร์ารนำเสนอ ธานี สุขไชย