นิเทศ นศ.ม.พะเยา ปี 2563

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2563 เวลา 09.00 -16.00 น. งานวิชาการและฝึกอบรม ศูนย์แพทย์แผนไทยพนา โรงพยาบาลพนา นำโดยอาจารย์พี่เลี้ยงแพทย์แผนไทย นายธานี สุขไชย ต้อนรับคณาจารย์นิเทศ จากมหาวิทยาลัยพะเยา มานิเทศติดตามการฝึกบูรณาวิชาชีพแพทย์แผนไทยประยุกต์ ของนักศึกษาแพทย์แผนไทยฯ เป็นระยะเวลา 4 เดือน ในด้านเวชกรรม เภสัชกรรม และบูรณาการแพทย์แผนปัจจุบัน และรวมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมการจัดการฝึกงานของนิสิตในครั้งต่อไปร่วมด้วย

ข่าวโดย ธานี สุขไชย