น้ำข้าวกล้องงอก

จัดทำเพื่อการสอนเท่านั้น : การทำน้ำข้าวกล้องงอก โดย พทป.ธานี สุขไชย