น้ำสมุนไพรว่านหางจระเข้@thanee

น้ำสมุนไพรว่านหางจระเข้@thanee

นศ.ฝึกประสบการณ์วิชาชีพแพทยืแผนไทย รพ.พนา จ.อำนาจเจริญ นศ.ปลายฝน พลายงาม (วทก.) 2561/1

ดูแลโดยธานี สุขไชย

ดูแลโดยธานี สุขไชย