ปฐมนิเทศนักเรียนทุน ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมอาคารปฏิบัติการ ศูนย์แพทย์แผนไทยพนา โรงพยาบาลพนา รับการปฐมนิเทศนักเรียนทุน ปี ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญประจำปี 2562 อาทิ เช่น พยาบาล แพทย์แผนไทย ที่จบใหม่ มาบรรจุทำงานในจังหวัดอำนาจเจริญ

โดยมีเภสัชกรฐิติมา ทวีท้าว เป้นผู้ต้อนรับและนำเสนอการดำเนินงานด้านการแพทย์แผนไทย ของโรงพยาบาลพนา

ข่าวโดย : ธานี สุขไชย