ปฐมนิเทศ นศ.มรภ.อุบลราชธานี

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น.ณ ห้องประชุมอาคารปฏิบัติการ ศูนย์แพทย์แผนไทยพนา โรงพยาบาลพนา เภสัชกรฐิติมา ทวีท้าว ปฐมนิเทศรับฝึกนักศึกษาแพทย์แผนไทย มรภ.อุบลราชธานี จำนวน 7 คน เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการแพทย์แผนไทย ในสาขาเภสัชกรรมไทยและโรงงานผลิตยาสมุนไพร

ข่าวโดย : ธานี สุขไชย