ปฐมนิเทศ นศ.มรภ.อุบลฯ

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลพนา โดย นายธานี สุขไชย ต้อนรับปฐมนิเทศ นักศึกษาแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านเภสัชกรรมไทย พร้อมกับแนะนำ เยี่ยมชม เตรียมความพร้อมก่อนการฝึกงาน และทำแบบทดสอบก่อนการฝึกงาน

ข่าวโดย ธานี สุขไชย