ปฐมนิเทศ นศ.มรภ.อุบลฯ

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2562 ณ ศูนย์แพทย์แผนไทยพนา โรงพยาบาลพนา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ โดยมี เภสัชกรเอกฤทธฺิ์ ช่วงโชติ รองผู้อำนวยการศูนย์แพทย์แผนไทยพนา กล่าวต้อนรับและปฐมนิเทศนักศึกษาแพทย์แผนไทยฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการแพทย์แผนไทย หลักสูตร เภสัชกรรม จำนวน 7 คน ระยะเวลา 2 เดือน พร้อมกับทดสอบความรู้ก่อนการฝึกโดยอาจารย์พี่เลี้ยงแพทย์แผนไทยประจำแหล่งฝึก

ข่าวโดย ธานี สุขไชย