ปฐมนิเทศ นศ.วทก

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. นายธานี สุขไชย แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ พร้อมด้วย ภก.ฐิติมา ทวีท้าว และ ภก.ทิพวัลย์ โคดม ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพแพทย์แผนไทย จากวิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุขกาญจานาภิเษก จ.นนทบุรี จำนวน 3 คน ฝึกประสบการณืฝึกวิชาชีพเภสัชกรรมตลอดระยะเวลา 2 เดือน

ข่าวโดย ธานี สุขไชย