ปฐมนิเทศ นศ.เภสัชกร ม.อุบลราชธานี

เมื่อวันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารผลิตสมุนไพร ศูนย์แพทย์แผนไทยพนา โรงพยาบาลพนา นส.ทิพวลย์ โคดม เภสัชกรปฏิบัติการ ปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรเภสัชกร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จำนวน 4 คน เพื่อเตรียมความพร้อมในส่วนของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการผลิตยาสมุนไพร และโรงงานผลิตยาสมุนไพร

ข่าวโดย : ธานี สุขไชย