ปฐมนิเทศ นศ.แม่ฟ้าหลวง

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. งานวิชาการและฝึกอบรมแพทย์แผนไทย ศูนย์แพทย์แผนไทยพนา ปฐมนิเทศ นักศึกษาแพทย์แผนไทยประยุกต์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย โดยอาจารย์พี่เลี้ยงแพทย์แผนไทย ธานี สุขไชย เพื่อเตรียมความพร้อมในการฝึกประสการณ์วิชาชีพแพทย์แผนไทยประยุกต์

ข่าวโดย ธานี สุขไชย