ปฐมนิเนศ นศ.ม.พะเยา

ปฐมนิเนศ นศ.ม.พะเยา

*****

เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. นายปรีชา พึ่งโพธิ์ หัวหน้าคลินิกบริการแพทย์แผนไทย ศูนย์แพทย์แผนไทยพนา โรงพยาบาลพนา พร้อมด้วย นายธานี สุขไชย แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ ผู้รับผิดชอบการฝึกฯ ได้กล่าวต้อนรับและปฐมนิเทศนักศึกษาแพทย์แผนไทยประยุกต์ มหาวิทยาลัยพะเยา จำนวน 2 คนรุ่นที่ 1 เพื่อชี้แจงแนวทางปฏิบัติ ระเบียบ และกระบวนการงึกประสบการณ์วิชาชีพตลอดระยะเวลาอีก 2 เดือน และสอบปฏิบัติทักษะด้านเภสัชกรรมไทย เวชกรรมไทยอีกด้วย

ข่าวโดย : ธานี สุขไชย