ประกาศ!งดบริการหัตถการฯ

ประกาศ!!! เนื่องด้วยสถานการณ์การเฝ้าระวังการระบาดของโรค COVID-19 งานบริการศูนย์แพทย์แผนไทยพนา โรงพยาบาลพนา จึงขอประกาศ !งดให้บริการกิจกรรมด้านหัตถการ เช่น การนวด ประคบสมุนไพร การอบสมุนไพร การสุมยา เผายาสมุนไพร เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค และเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงในการติดต่อจากการให้บริการแพทย์แผนไทย ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2563 เป็นต้นไปจนกว่าสถานการณ์จะปกติ จึงเรียนมาเพื่อแจ้งให้ผู้รับบริการแพทย์แผนไทยทราบ โดยทั่วกัน

โดยกิจกรรมการตรวจ รักษาด้วยยาสมุนไพร ยาปรุงเฉพาะราย และคลินิกกัญชาทางการแพทย์ ยังคงเปิดให้บริการตามปกติ

หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบภายหลัง

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 045-463366,คลินิกกัญชาฯ 064-1120320

ศูนย์แพทย์แผนไทยพนา โรงพยาบาลพนา

ข่าวโดย ธานี สุขไชย